نقش حسابداری و اهمیت آن ، در قدیم افراد با به کارگیری از یک چرتکه و قلم و یکی دو دفتر حساب دخل و خرج یک واحد اقتصادی را ثبت و رسیدگی کردند .

در دنیای امروز با پیشرفت نسل جدید تکنولوژی به جای چرتکه از کامپیوتر و ماشین حساب استفاده می کنند . احتیاج روز به روز سازمان ها و موسسه ها به اطلاعات درست در موقع تصمیم گیری های مهم مدیران موضوعی فوق العاده مهم می باشد . سیستم اطلاعات حسابداری از مهم ترین زیرمجموعه های سیستم اطلاعات مدیریت است . اطلاعات حسابداری از نظر کیفیت باید به شیوه ای باشد که در مواقع تصمیم گیری های مهم از آن به کار رفته شود . اهمیت حسابداری به این دلیل که اطلاعات حسابداری را به شکل خلاصه از بین مقداری از اطلاعات باید استخراج شود و برای به کارگیری معنا نیز داشته باشد ، اهمیت دارد .
اهمیت حسابداری و تاثیر آن در جمع آوری اطلاعات دقیق مالی ، تجزیه و تحلیل اطلاعات برای توسعه پایدار دولت و سازمان ها و سایر مشاغل اهمیت زیادی دارد .اطلاعات مالی معمولا توسط نظام های حسابداری گزارش می شود .اکثر کسب و کارها برای رسیدن به موفقیت به یک مدیریت صحیح مالی احتیاج دارند . حسابداری از مورد های خیلی مهم و اصلی در کسب و کار در حال رشد می باشد و از مزیت های اهمیت حسابداری در یک مجموعه و سازمان می توان به شناسایی مشتری های بدحساب و بودجه بندی دقیق و آگاهی از تغییرات موجود در بازار و بررسی هزینه و درآمدهای حاصل از فروش را دارا بود .
به کارگیری از سیستم حسابداری قابل اعتماد و تاثیر گذار می تواند به مدیریت مالی در شرکت ها و دیگر مشاغل کمک بسزایی بنماید . اگر نمی توانید حسابدار تمام وقت را برای شرکت استخدام کنید ، می توانید از استخدام حسابدار به صورت پاره وقت به کار ببرید .حسابدار در تحویل گزارش های مالی سازمان و شرکت و طراحی سیستم منظم مالی کمک می کند . با استخدام حسابدار و کارشناس مالی کاربلد در مدیریت هزینه ها و توازن برقرار کردن میان آن ها به شما کمک خواهد کرد .کلیه ی این موارد جزو وظیفه های اصلی و اصول اولیه حسابداری می باشد . حسابدار با رسیدگی به صورت حساب های ترازنامه ، درآمد کل و حقوق صاحبان سهام نقش بسیار مهمی را در تصمیم گیری ، برآورد شکست و تعیین موفقیت یک مجموعه را ایجاد خواهد کرد . کلیه ی این موارد اهمیت حسابداری در سازمان و شرکت های بزرگ و کوچک را ذکر می نماید .