طبقه بندی نرم افزارهای حسابداری
طبقه بندی نرم افزارهای حسابداری

طبقه بندی نرم افزارهای حسابداری ، یکی از اصلی ترین اقدامات برای هر کسب و کاری خصوصا سازمان های تجاری و بازرگانی ثبت اطلاعات مالی و هزینه های شرکت است.

چنانچه شرکتی نوپا بوده و به عبارتی استارت آپ باشد امور مالی و حسابداری این شرکت از پیچیدگی کمتری برخوردار است اما با گسترش فعالیت های سازمان این پیچیدگی بیشتر و بیشتر خواهد شد.


وظیفه نرم افزار حسابداری


نرم افزارهای حسابداری وظیفه دارند امور مالی و حسابی سازمان ها و وضعیت کلی سازمان را بررسی و دریافتها و پرداخت های مالی را مدیریت کنند. در ضمن در حقوق و دستمزد پرسنل گزارش گیری جامع امور مالی سازمان نقش بسیار مهمی ایفا می کنند. با استفاده از این نرم افزارها فاکتورهای مختلف به ثبت رسانده می شوند و هزینه های ماهیانه کسب و کار را می توان ثبت نمود. با استفاده از این نرم افزارها می توان زمان مدیریت امور مالی و حسابداری را به شدت کاهش داد و در ضمن امکان بروز خطاهای انانس به میزان زیادی کاهش می یابد.


انواع نرم افزارهای حسابداری بر اساس کاربری


- نرم افزار حسابداری پایه: وظیفه مدیریت حساب ها، وصول چک های دریافتی، ثبت تمامی فاکتورهای خرید و ارزیابی اسناد مالی را دارد.
- نرم افزار حسابداری مدیریت ویژه : این نرم افزارها برای محاسبات سود و زیان استفاده می شود.
- نرم افزار حسابداری مدیریت تنخواه: از این نرم افزار برای بررسی وجوه تخصیص یافته به قسمت های مختلف سازمان استفاده می شود.
- نرم افزار حسابداری مدیریت موجودی: از این نرم افزارها به منظور مدیریت موجودی برای کاهش اتلاف هزینه ها و افزایش صد در صدی سود به کار برده می شوند.
- نرم افزار حسابداری بودجه بندی و پیش بینی: از این نرم افزار برای جمع آموری تلفیقی داده ها استفاده می شود که بیشتر مورد استفاده مدیران می باشد.
- نرم افزار صدور فاکتور صورتحاسب: از این نرم افزارها برای صدور فاکتور و جمع آوری مبلغ فاکتورها استفاده می شود.


نتیجه پایانی


با استفاده از این نرم افزارهای حسابداری خطاهای انسانی به شدت کاهش یافته و یا حذف می شوند و این بزرگترین مزیت نرم افزارهای حسابداری است چرا که کوچکترین اشتباهی در انجام امور مالی سبب پیدایش مشکلات بزرگی در سازمان می شود.