کدینگ در حسابداری چیست
کدینگ در حسابداری چیست

کدینگ در حسابداری چیست ، حسابداران برای ثبت رویدادهای مالی، آنها را به صورت یک درخت، دسته بندی می نمایند.

به طوری که رویدادهای مالی به صورت سر شاخه و زیر شاخه تقسیم بندی می شوند که دارای کدهایی می باشند. این کار به منظور دسترسی آسان به تراکنش های مالی انجام می شود. مجموعه ای که از این روش به دست می آید، کدینگ حسابداری نامیده می شود.


انواع کدینگ حسابداری


کدینگ حفظی: این نوع کدینگ توسط مخفف کردن نام سر فصل ها بوجود می آید.
کدینگ متوالی: در این نوع کدینگ، داده ها طبقه بندی شده و به صورت سریالی شناخته می شوند.
کدینگ سلسله مراتبی: این نوع کدینگ از اعداد تشکیل شده و حسابدار قادر است تمامی سر فصل های خود را تا بی نهایت ادامه دهد.
کدینگ توده ای: در این نوع کدینگ، اعدادی در یک بازه زمانی به یک شخص خاص اختصاص داده می شود.
کدینگ وجهی: در این نوع کدینگ، برخی از اعداد با عنوان های متفاوت شناخته می شوند.

 

کاربرد کدینگ در حسابداری


کدینگ حسابداری در رویه های مالی بسیار اهمیت دارد و این یک امر تخصصی حرفه ای می باشد که در صورت انجام به شیوه درست، بسیاری از مشکلات مالی و حسابداری را مرتفع می سازد. شرکت های تجاری و بازرگانی برای انجام این کار می توانند از خدمات موسسات حسابداری استفاده نمایند. کدینگ های حسابداری تحت نظر لایه های مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند. این لایه ها عبارت است از لایه حساب های شرکت، لایه حساب های کل شرکت، حساب های معین شرکت، عنوان تغییر وضعیت شرکت می باشد. کدینگ ها در حسابداری به دلایل مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند. به عنوان مثال از کدینگ ها برای تهیه گزارشات مالی با جزییات کامل و به منظور افزایش سرعت و دقت در ثبت رویدادهای مالی و کاهش خطای انسانی مورد استفاده قرار می گیرند.


نتیجه پایانی


حسابداران و شرکت های حسابداری به منظور کاهش خطای انسانی و افزایش دقت و سرعت به سراغ کدینگ ها می روند. با استفاده از کدینگ ها می توان به راحتی صورت های مالی اساسی و اظهارنامه مالیاتی را تهیه کرد.