تعریف هزینه عملیاتی چیست
تعریف هزینه عملیاتی چیست

تعریف هزینه عملیاتی چیست ؟ ، هزینه عملیاتی هزینه ای است که به نگهداری و مدیریت یک کسب و کار به صورت روزانه بستگی دارند.

هزینه عملیاتی یکی از اجزای درآمد عملیاتی است و معمولا در صورت حساب سود و زیان شرکت منعکس می شود. اگرچه هزینه های عملیاتی عموما شامل هزینه های سرمایه ای نمی شوند، اما می توانند بسیاری از اجزای عملیاتی یک شرکت نظیر کارمزدهای قانونی و حسابداری، پرداخت های بانکی، هزینه فروش و بازار یابی، مخارج سفرو سرگرمی، هزینه تحقیق و توسعه غیر سرمایه ای، مخارج مربوط به تجهیزات اداری، اجاره، تعمیر و نگهداری و تجهیزات و هزینه حقوق و دستمزد را شامل می شوند .

 

اجزای هزینه عملیاتی


هزینه های عملیاتی شرکت از دو جزء تشکیل شده است: هزینه های ثابت و هزینه های متغیر.
_ هزینه ثابت : هزینه ثابت آن است که با افزایش یا کاهش فروش یا سودآوری تغییر نمی کند و باید بدون توجه به فعالیت یا عملکردشرکت پرداخت شود.هزینه های ثابت به طور کلی شامل هزینه های سربار می شوند. سایر مثال های هزینه های ثابت شامل بیمه، اوراق بهادار، و تجهیزات هستند.
_ هزینه متغیر: همانطور که از نامش پیداست به هزینه هایی گفته می شود که ممکن است تغییر کنند برخلاف هزینه های ثابت، هزینه های متغیر با افزایش تولید افزایش یافته و با کاهش تولید می یابند.

 

هزینه های نیمه متغیر


در کنار هزینه های متغیر و ثابت این امکان وجود دارد که هزینه های عملیاتی شرکت به شکل نیمه متغیریا "نیمه ثابت" در نظر گرفته شوند.این هزینه ها ترکیبی از اجزای ثابت و متغیر را به نمایش می گذارند و به همین خاطر می توانند به عنوان حد وسط هزینه های ثابت و متغیر در نظر گرفته شوند.هزینه های نیمه متغیر با افزایش یا کاهش تولید تغییر می کنند.

 

نتیجه گیری :


به طور کلی، هزینه عملیاتی هزینه ای است که به نگهداری و مدیریت یک کسب و کار به صورت روزانه بستگی دارند. هزینه عملیاتی یکی از اجزای درآمد عملیاتی است و معمولا در صورت حساب سود و زیان شرکت منعکس می شود.