معاملات ارزی

معاملات ارزی ، معامله ارزی معامله ای است که به ارز انجام می شود یا مستلزم تسویه به ارز است.

بیشتر بخوانید معاملات ارزی

هدف از اجرای روش های توافقی

هدف از اجرای روش های توافقی ، گزارش یافته های عینی ناشی از اجرای روش های مشخص با ماهیت حسابرسی است که مورد توافق حسابرس، واحد مورد رسیدگی و یا هر شخص ثالث ذیربطی قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید هدف از اجرای روش های توافقی

سیستم حسابداری ادواری

سیستم حسابداری ادواری، موجودی مواد و کالا، بخش مهمی از دارایی های یک شرکت محسوب می شود. ارزشگذاری موجودی مواد و کالا، نقش مهمی در تعیین عملکرد مالی دارد.

بیشتر بخوانید سیستم حسابداری ادواری

هدف از تنظیم اطلاعات مالی

هدف از تنظیم اطلاعات مالی ، به کار گیری دانش و تخصص حسابرسان در زمینه حسابداری برای گردآوردی، ظبقه بندی و تلخیص اطلاعات مزبوراست. در این نوع کار، حسابرس به طور معمول اطلاعات تفضیلی را در قالب صورت هایی خلاصه و قابل فهم تجمیع می کند، بدون آن که الزامی به آزمون درستی مندرجات صورت های مزبور داشته باشد.

در ادامه خواهید خواند هدف از تنظیم اطلاعات مالی

شرایط بازار کار رشته حسابداری

شرایط بازار کار رشته حسابداری ، حسابداری قادر است با تامین اطلاعات لازم برای مدیران و سرمایه گذارها، تصمیات درستی برای سازمان فراهم نماید.

بیشتر بخوانید شرایط بازار کار رشته حسابداری